Tyczenie obiektów budowlanych

Niwelator i poziomicaPrace geodezyjne obejmują m.in. tyczenie nowych obiektów budowlanych wraz z siecią uzbrojenia terenu. Są to czynności, które wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych. Polegają na geodezyjnym opracowaniu projektu i obejmują wyznaczenie i oznaczenie na gruncie głównych osi budynku i punktów charakterystycznych obiektu budowlanego (osie geometryczne i naroża zewnętrzne obiektu).

Tyczenie pozwala na usytuowanie obiektu zgodnie z projektem budowlanym i zapewnia, że dany budynek znajdzie się w miejscu ściśle wskazanym przez Plan Zagospodarowania Terenu.

 

Kiedy należy wykonać wytyczenia obiektów budowlanych?

Tyczenie obiektów budowlanych wykonuje się dla wszystkich obiektów wymagających pozwolenia budowlanego, a także w przypadku wszelkich przyłączy, w tym wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, cieplnych oraz telekomunikacyjnych. Potrzebne jest również przy budowie telekomunikacyjnych linii kablowych, kanalizacji kablowej oraz wzniesieniu obiektów elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV.