Pomiary objętości mas ziemnych

Kalkulator naukowy i długopisW Geo-Mar wykonujemy pomiary objętości mas ziemnych, czyli obliczenie objętości materiałów sypkich i kruszcowych. Najczęściej są to hałdy piasku, ziemi lub innego kruszywa, niezbędne do budowy obiektów inżynierskich. Pomiary są konieczne przy przygotowaniu terenu pod budowę czy też sporządzeniu kosztorysu. Przydają się również przy obliczaniu ilości potrzebnych surowców, a także ich zużycia.

Realizacja takich pomiarów zapewni zbilansowanie mas ziemnych i pozwoli uniknąć zbędnego transportu, tj. wywożenia lub dowożenia ziemi. Dlatego tak ważne jest powierzenie tego zadania profesjonalistom, którzy wykonają pomiary precyzyjnie. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam dobrać odpowiednie metody pomiarowe oraz wykonać pracę rzetelnie i prawidłowo. Zapraszamy!