Inwentaryzacje powykonawcze budynków

Mężczyzna przeglądający notatkiPrzeprowadzamy inwentaryzacje powykonawcze po zakończeniu procesu budowlanego. Inwentaryzacji podlegają obiekty budowlane, do których realizacji, przebudowy czy montażu potrzebne było pozwolenie na budowę. Usługa polega na wykonaniu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, które są niezbędne przed odbiorem budynku. Pomiary pozwalają na zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.

Wykonujemy pomiary budynku i istniejących przyłączy mediów (sieci kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych, elektrycznych, pomp ciepła). Następnie wyniki pomiarów uwzględniamy na mapie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dzięki temu jest możliwe naniesienie na mapę zasadniczą wszelkich zmian i nowych obiektów.

Do wykonania usługi używamy tachimetru oraz niwelatora, dzięki któremu można odczytać różnicę wysokości pomiędzy punktami terenowymi. Prace trwają około 2 dni, lecz przeprowadzenie czynności administracyjnych wydłuża ten czas do około miesiąca.