Sporządzanie map do celów projektowych

Rysunek technicznyKluczem do realizacji projektu budowy jest dopasowanie go do warunków panujących na danej działce. Sporządzanie map do celów projektowych jest jedną z najczęściej realizowanych usług, z których korzystają nie tylko podmioty publiczne, ale też Klienci prywatni. Taka mapa geodezyjna jest wymogiem podczas starania się o pozwolenie na budowę. Bez niej rozpoczęcie pracy na placu budowy jest niemożliwe.

Załatwiamy wszelkie formalności i ubiegamy się o pozwolenie na rozpoczęcie pomiarów. Sporządzamy mapę najczęściej na podstawie mapy zasadniczej. Przedstawia projekt zagospodarowania działki oraz terenu przylegającego do niej.

Mapa do celów projektowych jest tworzona w różnych skalach:

  • skala 1:500: działki budowlane,
  • skala 1:1000: zespoły obiektów budowlanych lub tereny budownictwa przemysłowego,
  • skala 1:2000: tereny rozległe.

Przygotowywana jest nie tylko przy budowie, ale też podczas remontu obiektów budowlanych oraz ich utrzymaniu. Sporządzamy mapy za pomocą urządzeń, takich jak tachimetr i GPS. Tachimetr pozwala na wykonanie pomiarów odległości. Można nim zmierzyć również kąty pionowe i poziome. Dopiero na przygotowanej mapie projektant jest w stanie nanieść projekt. Gdy mapa zostaje zatwierdzona, oddajemy inwestorowi komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.